Sản phẩm tải gốc trừ sùng, rệp gốc, dế...Bayer: Regent2kg

Giá khuyến mãi thay đổi sau

  • h
  • m
  • s

Đã bán 12

Thông tin:

Qui cách : 2kg

Hướng dẫn sử dụng : Lúa 10kg/ha. Rải thuốc 15-20 ngày sau sạ/ cấy . hoặc 20-25 ngày trước trổ ( mực nước tốt nhất là 5-7 cm )

Bắp ( ngô ) :10kg/ha . Rắc thuốc trên ngọn 10 ngày trước khi trổ cờ .

Mia ; 15kg/ha .Rắc thuốc khi vừa mới đặt hom .