Tỏi gà - 1 chiếc 200-250g [Chỉ giao hỏa tốc HN]

Giá khuyến mãi thay đổi sau

  • h
  • m
  • s

Đã bán 43

Thông tin:

Với sản phẩm tươi sống, trọng lượng thực tế có thể chênh lệch khoảng 10%.

Sản phẩm gà dai (gà mái đẻ loại) của Shinwoo Hàn Quốc

Phù hợp với hầm - kho