HANTOX 200 100ML Dung dịch pha nước phun, phòng và diệt muỗi, ruồi, kiến, gián, rận, ve, mạt gà

Giá khuyến mãi thay đổi sau

  • h
  • m
  • s

Đã bán 6

Thông tin:

Diệt: Muỗi, ruồi, nhặng, kiến, gián, trong trang trại chăn nuôi, gia đình.
Phòng trị: Rận, ghẻ, bọ chét, ve bò, mòng ở gia súc, mạt gà ở gia cầm