Bourgery. At-las of Human Anatomy and Surgery
thumbnail
Artbook Selected

Giá khuyến mãi thay đổi sau

  • h
  • m
  • s

Đã bán 0

Thông tin:

Giải phẫu chính xác

Một chuyên luận vượt trội về cơ thể con người

Tám tập chuyên luận của Bourgery bao gồm giải phẫu mô tả, giải phẫu phẫu thuật và kỹ thuật (khám phá chi tiết gần như tất cả các ca phẫu thuật chính được thực hiện trong nửa đầu thế kỷ 19), giải phẫu tổng quát và phôi học, và giải phẫu vi mô. Những bản in thạch bản tô màu thủ công ngoạn mục của Jacob rất đáng chú ý về độ rõ nét, màu sắc và tính thẩm mỹ, phản ánh sự kết hợp giữa quan sát trực tiếp trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu minh họa. Cho đến ngày nay, vẫn chưa có gì vượt trội, những hình ảnh này mang đến cái nhìn sâu sắc về giải phẫu đặc biệt, không chỉ cho những người trong lĩnh vực y tế mà còn cho các nghệ sĩ, sinh viên và bất kỳ ai quan tâm đến hoạt động và sự kỳ diệu của cơ thể con người.

Anatomically Correct

An unsurpassed treatise of the human body
We owe a great debt to Jean Baptiste Marc Bourgery (1797–1849) for his Atlas of Anatomy, which was not only a massive event in medical history, but also remains one of the most comprehensive and beautifully illustrated anatomical treatises ever published.

Bourgery began work on his magnificent atlas in 1830 in cooperation with illustrator Nicolas Henri Jacob (1782–1871), a student of the French painter Jacques Louis David. The first volumes were published the following year, but completion of the treatise required nearly two decades of dedication; Bourgery lived just long enough to finish his labor of love, but the last of the treatise’s eight volumes was not published in its entirety until five years after his death.

The eight volumes of Bourgery’s treatise cover descriptive anatomy, surgical anatomy and techniques (exploring in detail nearly all the major operations that were performed during the first half of the 19th century), general anatomy and embryology, and microscopic anatomy. Jacob’s spectacular hand-colored lithographs are remarkable for their clarity, color, and aesthetic appeal, reflecting a combination of direct laboratory observation and illustrative research. Unsurpassed to this day, the images offer exceptional anatomical insight, not only for those in the medical field but also for artists, students, and anyone interested in the workings and wonder of the human body.