cây giống mận hậu sơn la

Giá khuyến mãi thay đổi sau

  • h
  • m
  • s

Đã bán 26

Thông tin:

    -CÂY GIỐNG MẬN HẬU SƠN LA,CHO QUẢ TÍM ĂN GIÒN,NGỌT RÓC VỎ! -CHO TRÁI TÍM LÕI ĐỎ -CÂY PHÙ HỢP MỌI THỜI TIẾT, CACH TRỒNG -CHO THÊM NHIỀU PHÂN ĐỘNG VẬT Ủ ,ĐẢM BẢO,CHO CÂY NHIỀU CHẤT DINH DUONG VÀ CUNG CẤP THÊM NUOCWSKHI CÂY MỚI TRỒNG,VA THỜI KỲ HOA KẾT TRÁI.

Sản phẩm này là tài sản cá nhân được bán bởi Nhà Bán Hàng Cá Nhân và không thuộc đối tượng phải chịu thuế GTGT. Do đó hoá đơn VAT không được cung cấp trong trường hợp này.