Máy massage cổ không dây 10 đầu rung nhiệt cao cấp Kachi MK350

Giá khuyến mãi thay đổi sau

  • h
  • m
  • s

Đã bán 9

Thông tin:

 

 

Máy massage cổ không dây 10 đầu rung nhiệt tăng tuần hoàn máu, giảm đau mỏi cổ. Massage nhẹ nhàng không gây tổn thương vùng gáy nhạy cảm

artboard_1100_98d1475a3c77482a96f0ae0bc796ed2c.jpg

artboard_3100_11484eb0dd0c4b25b9defef680f2e0bf.jpg

artboard_2100_964b3372756f4fcfaca2616e3b03ac1e.jpg

artboard_4100_845b34fd6ab542d6982f24061c0ccc2d.jpg

artboard_5100_bf9be531fe604c688d6806bc1df6a65f.jpg

artboard_6100_bc9d4f21b97a4547b56e11f7f35ee8cb.jpg

artboard_7100_e096340738e143e7a137c29d96a890e9.jpg

artboard_8100_c9ed35190b3c4dc58f1cdd10c125f1e9.jpg

artboard_9100_bdf20ba775a243e293a2a2e43f6d7bff.jpg

artboard_10100_28a0796d8f98490dbfda39408a10e405.jpg

artboard_11100_149f993b2f864561bf903043d78827ef.jpg

artboard_12100_d7597384e4b9474b9e3fa8e55a199fcc.jpg

artboard_13100_77590279c3364084af8e9945685e6840.jpg

artboard_14100_16634fa660d146d29931f5e79a93a9e7.jpg