Picasso: The Self-Portraits
thumbnail
Artbook Selected

Giá khuyến mãi thay đổi sau

  • h
  • m
  • s

Đã bán 0

Thông tin:

Từ bức chân dung tự họa đầu tiên được cho là của Picasso vào năm 1894, khi ông còn là một cậu bé mười ba tuổi, cho đến bức chân dung tự họa cuối cùng của ông vào năm 1972, một năm trước khi ông qua đời, Bonafoux đã vạch ra quá trình phát triển trong cuộc đời và nghệ thuật của nghệ sĩ. Đây là Picasso khi còn là sinh viên; khi còn trẻ phóng túng; như một nghệ sĩ bốc đồng ở Paris; như harlequin; với tư cách là người yêu, người chồng, người cha; và cuối cùng, với tư cách là một ông già đối mặt với cái chết của mình. Cuốn sách bao gồm khoảng 170 bức vẽ, tranh và ảnh, một số từ các bộ sưu tập cá nhân và chưa từng được xuất bản trước đây, lần đầu tiên tập hợp những bức chân dung tự họa của thiên tài nghệ thuật thế kỷ XX này.

A volume dedicated to Pablo Picasso’s self-portraits from his earliest works to his final years, a number of which are published here for the first time.

Pablo Picasso’s life and art has been depicted in monographs, biographies, and movies, but until now his self-portraits as a body of work have not received the focus they deserve. Picasso represented himself ceaselessly throughout his long career, whether in a dashed-off pencil sketch, as a flourish at the bottom of a letter, or on a giant painted canvas.

At the suggestion of Picasso’s widow Jacqueline, the distinguished art historian Pascal Bonafoux began studying Picasso’s self-portraits more than forty years ago. This meticulously researched book presents the fruits of his decades-long project. From the first self-portrait attributed to Picasso in 1894, when he was a thirteen-year-old boy, until his final self- portrait in 1972, a year before his death, Bonafoux charts the evolution of the artist’s life and art. Here is Picasso as a student; as a young bohemian; as an impetuous artist in Paris; as harlequin; as lover, husband, and father; and finally, as an old man confronting his mortality. The book comprises approximately 170 drawings, paintings, and photographs, some from private collections and previously unpublished, bringing together for the first time the self-portraits of this genius of twentieth-century art.

170 illustrations