Từ Điển Anh - Việt 100.000 Từ
thumbnail
Nhà Sách Anh Thành Selected

Giá khuyến mãi thay đổi sau

  • h
  • m
  • s

Đã bán 0

Thông tin:

Từ Điển Anh - Việt 100.000 Từ (Tái Bản 2020)

- Từ ngữ thông dụng

- Bổ sung nhiều từ chuyên ngành

- Trình bày đơn giản, rõ ràng

- Tiện dụng trong tra cứu, dịch thuật