Never Pop A Unicorn!
thumbnail
Nhà Sách Phương Nam Selected

Giá khuyến mãi thay đổi sau

  • h
  • m
  • s

Đã bán 0

Thông tin:

Cuốn sách trên bảng vui nhộn này có các miếng đệm cầu vồng bằng silicon cho những bàn tay nhỏ bé có thể bật ra và lấy ra! Thiết kế đồ họa và vần điệu ngọt ngào sẽ thu hút trẻ em khi chúng khám phá cuốn sách xúc giác. Cuốn sách cần phải có để phát triển sự phối hợp tay và mắt ở trẻ nhỏ.