TALES OF SAIGON
thumbnail
Tymbooks Selected

Giá khuyến mãi thay đổi sau

  • h
  • m
  • s

Đã bán 0

Thông tin:

In 2017, my first book in English was published with the title “Saigon in my memories”. This book could be seen as a collection of my memories that were written and published in Vietnamese from 2010 to early 2017, in which I told you about landmarks, architectural works, as well as stories of  my friends and family at Saigon in 60s, 70s decade. Almost of them are no longer exist today.

“Saigon in my memories” was introduced on Goodreads, Sens-Scritique and sold on Ho Chi Minh City

My new book, “Tales of Saigon”, is also the stories of places and people in Saigon in the 60s and 70s of the previous century. Readers of the 4X, 5X, 6X generations  who have lived, studied, and so on in Saigon may find their childhood memories in a place that was once known as the Pearl of the Far East.

With this publication, author Nguyen Ngoc Ha hopes that this will be a meaningful gift for those who have lived, grew up in Saigon, or even once pass by Saigon, to learn more about this warm and love city.

Năm 2017, cuốn sách tiếng Anh đầu tiên của tôi được xuất bản với tựa đề “Saigon in my memories”. Cuốn sách này có thể coi là tuyển tập những kỷ niệm của tôi được viết và xuất bản bằng tiếng Việt từ năm 2010 đến đầu năm 2017, trong đó tôi kể cho các bạn nghe về những địa danh, công trình kiến trúc cũng như những câu chuyện của bạn bè, gia đình tôi ở Sài Gòn những năm 60, 70 thập kỷ. Hầu hết trong số họ không còn tồn tại ngày nay.
“Sài Gòn trong ký ức” được giới thiệu trên Goodreads, Sens-Scritique và bán trên TP.HCM
Cuốn sách mới của tôi, “Những câu chuyện về Sài Gòn”, cũng là những câu chuyện về địa danh và con người Sài Gòn những năm 60, 70 của thế kỷ trước. Độc giả thế hệ 4X, 5X, 6X từng sống, học tập… tại Sài Gòn có thể tìm lại ký ức tuổi thơ của mình ở nơi từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông.
Với ấn phẩm này, tác giả Nguyễn Ngọc Hà hy vọng đây sẽ là món quà ý nghĩa dành cho những ai đã sống, lớn lên ở Sài Gòn, hay thậm chí một lần đi ngang qua Sài Gòn, để hiểu thêm về thành phố ấm áp và đầy yêu thương này.
- Nguyễn Ngọc Hà