Combo 2 cuốn Vở Bài tập Toán nâng cao 3 Biên soạn theo chương trình GDPT mới

Giá khuyến mãi thay đổi sau

  • h
  • m
  • s

Đã bán 2

Thông tin:

Vở bài tập toán nâng cao là bộ sách bổ trợ cho kiến thức trên lớp dành cho học sinh tiểu học. Bộ sách bao gồm 2 quyển: tập 1 và tập 2.

Vở Bài Tập Toán Nâng Cao 3 được biên soạn theo Chương trình tiểu học mới. Là tài liệu tham khảo giúp học sinh có điều kiện rèn luyện kiến thức và kĩ năng học tập môn Toán nâng cao theo chương trình định hướng phát triển năng lực.

Những bài tập trong sách được chọn lọc và sắp xếp theo yêu cầu phù hợp với Chương trình môn Toán nâng cao, đồng thời bước đầu rèn luyện tính tích cực và lòng say mê học Toán của học sinh. Mỗi chương đều gồm các bài tập có tính chất phát triển nhằm bước đầu bồi dưỡng năng lực tư duy cho học sinh một cách hợp lý.

#ndbooks #sachthamkhao #sachtoan #sachnhandan #onluyenvakiemtratoan #sachchuongtrinhmoi #sachhay #books

#toannangcaolop3 #toanlop3 #toanhoc #books